Stránky

Softline LED panely

Svietidlá z LED panelov sú vynikajúcou voľbou pre osvetlenie Vášho domova. Vzhľadom na široký sortiment sú vhodné do ktorýchkoľvek miestností. Výhody svietidiel z LED panelov sú nasledovné:
 • Možnosť kombinácie s našou Easydim technológiou a inými inteligentnými technológiamiZáruka 5 rokov
 • Veľmi ploché, iba 7 mm tenké moduly
 • Moderný dizajn
 • Dokonalé rozptýlenie svetla
 • Veľmi nízka produkcia tepla
 • Nízka spotreba energie
 • Dlhá životnosť

Industrial Vintage 2015-16

INDUSTRIAL - populárny priemyselný štýl, jedinečný charakter

V tomto štýle dominujú matné farby, jasné štruktúry a prirodzený chlad materiálov. Lak môže byť trochu poškriabaný; nakoľko vzhľad "second-hand" je jedným z lákadiel tohto žánru.


Vlastnosti

 • štýl ponúka neformálny vzhľad s veľkým účinkom
 • poskytujú nezvyčajnú atmosféru interiéru s vysokým kontrastom
 • drsný vzhľad je ideálny pre extravagandný štýl

Zvykajme si na lúmen


Svetelný tok a farba svetla svetelných zdrojov

     Ešte donedávna pri žiarovkách spotreba vo watoch nám udávala intenzitu osvetlenia. V súčastnosti pri rôznych typoch svetelných zdrojov (halogénové žiarovky, žiarivky, LED žiarovky a pod.) nám watáž udáva iba hodnotu spotreby energie. Aby sme si vedeli predstaviť intenzitu osvetlenia ktorú dosiahne svetelný zdroj, je potrebné porovnať dva aspekty - svetelný tok v lúmenoch (lm) a farbu svetla v kelvinoch (K).

LÚMEN     Svetelný tok sa meria v lúmenoch. Na obrázku horu môžete zistiť, aká svietivosť je porovnateľná s príkonom klasickej žiarovky.

     Lúmen (značka: lm) je hlavná jednotka svetelného toku, ktorý je jednou z vedľajších fyzikálnych jednotiek sústavy SI.
"1 lúmen je svetelný tok vyžarovaný do priestorového uhlu 1 steradiánu bodovým zdrojom, ktorého svietivosť je vo všetkých smeroch 1 kandela."
KELVIN


  Farba svetla je rozhodujúca pre charakter a atmosféru prostredia. Určuje sa porovnaním  farbou tepelného žiarenia vydávaného čiernym telesom, zahriatým na určitú teplotu vyjadrenú v Kelvinoch (K). Farebná teplota charakterizuje spektrum bieleho svetla. Teplá farba pre pocit "tepla domova" má 2 - 3 000 K. V kanceláriách a školách sa využíva neutrálna biela farba v rozmedzí 3 300 - 5 500 K. Denné biele svetlo sa používa v predajniach a továrňach. Čím vyššia hodnota Kelvinov, tým je chladnejší efekt svetla.
     Všetky tieto poznatky sú užitočné pre plánovanie osvetlenia, vytváranie efektov a hru farieb svetla v miestnostiach.

Stupeň ochrany krytom

Stupeň ochrany krytom alebo krytie alebo skrátene stupeň
ochrany alebo nepresne stupeň krytia je odolnosť elektrospotrebiča voči vniknutiu cudzieho telesa či vniknutiu kvapalín. Vyjadruje sa v tzv. IP kóde (IP je z anglického international protection (rating), často nesprávne interpretované ako ingress protection (rating)) definovanom medzinárodným štandardom IEC, na Slovensku v "STN EN 60529 (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)". Kód tvoria 2 číslice: prvá udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, druhá stupeň krytia pred vniknutím vody. Maximálny možný stupeň krytia je IP68. Kód môže byť doplnený prídavným
a doplnkovým písmenom.
 1. Význam čísiel pri udávaných pri stupňoch ochrany krytom

Prvá číslica Ochrana osôb Ochrana elektrického zariadenia
Ochrana pred nebezpečným dotykom Ochrana pred vniknutím cudzích predmetov
0 bez ochrany bez ochrany
1 1x chrbtom ruky (> 50 mm) veľkých (≥ 50 mm)
2 prstom (> 12 mm, dĺžka 80 mm) malých (≥ 12,5 mm)
3 nástrojom (> 2,5 mm) drobných (≥ 2.5 mm)
4 nástrojom, drôtom (> 1 mm) veľmi drobných (≥ 1 mm)
5 akoukoľvek pomôckou prachom čiastočne
6 akoukoľvek pomôckou prachotesné

Druhá číslica

Zariadenie odolné proti účinkom
0 bez odolnosti
1 zvisle padajúcim kvapkám vody
2 šikmo padajúcim kvapkám
3 kropeniu vodou (dážď)
4 striekajúcej vode
5 striekajúcej vode pod tlakom
6 intenzívne striekajúcej vode pod tlakom
7 dočasného ponorenia do vody (do 30 minút)
8 trvalého ponorenia do vody
 1. Prídavné písmeno

Používa sa iba vtedy ak je skutočná ochrana vyššia ako udávaná prvou číslicou alebo ak je prvá číslica X.
Písmeno Ochrana pred dotykom nebezpečných častí
A Chránené pred dotykom chrbtom ruky (priemer 50 mm)
B Chránené pred dotykom prstom (priemer 12 mm, dĺžka 80
mm)
C Chránené pred dotykom nástrojom (priemer 2,5 mm, dĺžka
100 mm)
D Chránené pred dotykom drôtom (priemer 1 mm, dĺžka 100
mm
 1. Doplnkové písmeno

Udáva doplnkovú informáciu o výrobku.
Písmeno ---
H zariadenie vn
M skúšané škodlivé účinky vody ak sú pohyblivé časti
zariadenia v pohybe
S skúšané škodlivé účinky vody ak nie sú pohyblivé časti
zariadenia v pohybe
W vhodné pre použitie za stanovených poveternostných
podmienok